Zaloguj się

Oferta

 • Oględziny pojazdów do ubezpieczenia (identyfikacja i ocena stanu technicznego) oraz opinie i ekspertyzy w zakresie identyfikacji pojazdów wraz z badaniami mechanoskopijnymi pól numerowych nadwozi i ram,
 • Oględziny pojazdów w ramach zgłoszonych szkód – zgodnie z zakresem zlecenia, w tym dokumentacja techniczna i fotograficzna a także filmowa (video) obiektów badań ze szczególnym uwzględnienie uszkodzeń elementów obiektu badań,
 • Wycena szkody – kalkulacje kosztów napraw pojazdów samochodowych przy użyciu nowoczesnego oprogramowania komputerowego z możliwością uwzględnienia baz danych z innych krajów Europy,
 • Opinie i ekspertyzy w zakresie zgodności napraw z założonym ich zakresem i zgodności z technologią napraw, doradztwo techniczne,
 • Opinie i ekspertyzy w zakresie ustalenia przyczyn awarii technicznych pojazdów, ich zespołów i układów, a także maszyn i urządzeń,
 • Wyceny wartości rynkowej pojazdów, maszyn i urządzeń realizowane przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
 • Wycena wartości pozostałości (pojazdów, maszyn i urządzeń w stanie uszkodzonym) przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego i/lub giełdy pozostałości,
 • Opinie dotyczące korelacji uszkodzeń pojazdów oraz ustalanie możliwości zgłaszanych obrażeń ciała osób uczestniczących w wypadkach i kolizjach drogowych,
 • Rekonstrukcje wypadków drogowych i kolizji z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych wspomagających proces rekonstrukcji,
 • Kosztorysowanie w zakresie szkód majątkowych,
 • Inne zlecane czynności takie jak: oględziny miejsca zdarzenia, pomiary, oględziny pojazdów sprawców zdarzenia,
 • Obsługa szkód ze zdarzeń katastroficznych (klęsk żywiołowych),
 • Obsługa szkód zagranicznych.