Zaloguj się

O nas

Firma „Rzeczoznawcy SIM-TECH” Sp. z o.o. jest samodzielnym podmiotem gospodarczym, wykonującym na terenie całej Polski opinie i ekspertyzy na rzecz wielu podmiotów, w tym Policji, Prokuratur, Sądów, Towarzystw Ubezpieczeniowych. Prace te wykonywane są zarówno przez rzeczoznawców o wieloletnim doświadczeniu, posiadających certyfikaty kompetencji i znajdujących się na liście Rzeczoznawców Samochodowych Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz legitymujących się uprawnieniami biegłych sądowych jak i specjalistów o wysokiej wiedzy i umiejętnościach. Rzeczoznawcy i specjaliści są członkami Stowarzyszenia Inicjatyw Motoryzacyjno-Technicznych „SIM-TECH”.Agendy firmy „Rzeczoznawcy SIM-TECH” Sp. z o.o. w postaci Partnerskich Biur Rzeczoznawczych rozmieszczone są w większości dużych miast oraz przy głównych drogowych szlakach komunikacyjnych.Dysponujemy nowoczesną bazą systemów i platform eksperckich: Audatex, DAT, Info-Ekspert, AutoOnline, Eurotax, PC-Crash, V-SIM, Orgbud-Kobra.W prowadzonej działalności mamy zawsze na uwadze rzetelne, fachowe a w szczególności terminowe realizowanie powierzonych nam zadań. Postępujemy etycznie, a nasze działania są transparentne dla każdej ze stron. Jesteśmy zwolennikami wykorzystywania w jak największym stopniu elektronicznej archiwizacji, bez zbędnego tworzenia i przechowywania dokumentacji w formie papierowej. Wyjątek stanowi istotna dokumentacja z podpisami, stanowiąca potwierdzenie roszczenia lub dyspozycji wypłaty odszkodowania, jeżeli takie uwarunkowania wynikają ze standardów naszych zleceniodawców.